آیا به دنبال راه تازه‌ای برای اندازه‌گیری وضعیت حرفه‌ای خود هستید؟ SWOT مدلی ساده اما قدرتمند برای تجزیه و تحلیل موقعیت‌های راهبردی شرکت‌ها، محصولات و یا شرایط کسب‌و‌کار می‌باشد و نشان‌دهنده نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها است. 

به دلیل گستردگی دانش استراتژی و ابزارهای آن، در این مقاله بصورت متمرکز فقط ابزار SWOT را بررسی میکنیم. SWOT اولین بار در سال 1960 به عنوان ابزاری برای کسب و کارها توسط ادموند پی لرند، رولاند کریستنسن و کنت اندروز طراحی شد، سپس در سال 1982 هاینز وریچ، یک ماتریس 2*2 به آن اضافه کرد که نقاط قوت و ضعف را در بالا و فرصت‌ها و تهدیدات را در پایین جدول قرار داد. این تکنیک رایج‌ترین و موثرترین روش تجزیه و تحلیل در استراتژی است. بسیاری از متخصصین ارزش تجزیه و تحلیل SWOT در کسب و کار را تشخیص داده‌ و از آن جهت یافتن زاویه دیدی جدید در مسیر خود استفاده میکنند. با این حال تعداد کمی از افراد از این تکنیک در جهت پیشبرد اهداف شخصی استفاده می‌کنند.