تعریف: زمانی که بازاریابان میخواهند محصول خود را در چند دسته بطور همزمان جایگاه سازی کنند، از استراتژی جایگاه سازی دوگانه استفاده میکنند. به عبارت دیگر، استراتژیی که برای جایگاه سازی دو تصویر در ذهن مصرف کننده استفاده می‌شود را، جایگاه سازی دوگانه می‌گویند.

 

در جایگاه سازی دوگانه، بازاریابان از ترکیب نقاط یکسان (POP) و نقاط تفاوت (POD) برای ورود محصولات خود به دسته‌های متفاوتی استفاده می‌کنند.

 

 

نمونه‌هایی از جایگاه سازی دوگانه:

  1. هنگامی که BMW وارد بازار شد، رقابت سختی با سایر خودروها داشت، زیرا در آن زمان تمام خودروهای لوکس بر روی لوکس بودن خود تمرکز کرده بودند و عملکردشان را نادیده گرفته بودند. BMW با جایگاه سازی دوگانه، لوکس در قسمت POP و همچنین عملکرد به عنوان POP با شعار "نهایت یک خودرو" خود را اثبات کرد.
  2. در مورد خودرو Scorpio، با جایگاه سازی دوگانه به عنوان لوکس و همچنین ماجراجویانه به بازاریابان کمک کرد تا در هر دو بخش‌بندی بازار یعنی بخش‌بندی لوکس و همچنین بخش‌بندی ماجراجویی منافع دو جانبه‌ای کسب کنند. در بخش‌بندی لوکس، لوکس قسمت POP و ماجراجویی قسمت POD است و برای بخش‌بندی ماجراجویی، ماجراجویی POP و لوکس POD آن می‌باشد.
  3. جایگاه سازی دوگانه پیتزای دومینو، ویژگی‌های محصول و همچنین مزایای مطلوب. ویژگی‌های محصول در قسمت POP به معنای ارائه پیتزا تازه و مزایای مطلوب POD به معنای تحویل درب منزل است که ارائه می‌کند.

جایگاه سازی یک محصول در یک دسته مشخص برای بازاریابان مناسبتر است زیرا موفقیت آن به یک عامل واحد بستگی دارد. اما در مورد جایگاه‌سازی دوگانه، جایگاه سازیی که برای محصول در دسته‌بندی‌های متفاوت انجام می‌شود باید با محصول همخوانی داشته باشند. اگر این جایگاه سازی به درستی اعمال شود منجر به موفقیت بزرگی می‌شود اما اگر محصول نتواند به قول خود وفا کند محصول زیان‌های زیادی را متحمل می‌شود.

 

لغاتی که در این مقاله خودم ترجمه کردم و فکر کردم نزدیک‌ترین مفهوم براشون باشه.

Straddle = دوگانه یا دو وجهیی