از طریق فرم زیر می توانید برایم پیام ارسال کنید و یا با ایمیل mt@avatech.ir بطور مستقیم برای پیام ارسال کنید.

همیشه در اولین فرصت به تمام ایمیل‌ها پاسخ میدم.